Apricot ERP

Apricot ERP

3.100,00

Apricot ERP

ERP εφαρμογή για επιχειρήσεις εμπορίας – επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων & συνεταιρισμών

Το Apricot E.R.P.  είναι το μοναδικό E.R.P. στην Ελληνική αγορά κατασκευασμένο από την αρχή για εταιρείες εμπορίας και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων.  Είναι η πιο ώριμη και η πιο ισχυρή εφαρμογή στον κλάδο.

Κωδικός προϊόντος: semantic_apricot_erp Κατηγορία:
Moυ αρέσει...θέλω να το πω σε όλους!

Περιγραφή

Apricot ERP

ERP εφαρμογή για επιχειρήσεις εμπορίας – επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων & συνεταιρισμών

Το Apricot E.R.P.  είναι το μοναδικό E.R.P. στην Ελληνική αγορά κατασκευασμένο από την αρχή για εταιρείες εμπορίας και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων.  Είναι η πιο ώριμη και η πιο ισχυρή εφαρμογή στον κλάδο.

Το Apricot ERP είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή για:

  1.          Συνεταιρισμούς φρούτων και λαχανικών
  2.          Διαλογητήρια φρούτων και λαχανικών
  3.          Καταστήματα Λαχαναγοράς
  4.          Εργοστάσια και βιοτεχνίες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
  5.          Εταιρίες εμπορίας οπωροκηπευτικών προϊόντων

Πρωτοπαρουσιάσθηκε στην αγορά το 2001 και από τότε μετράει εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Πέρα από τις κάθετες λύσεις που διαθέτει για τον συγκεκριμένο τομέα, ενσωματώνει και  ένα πανίσχυρο εμπορικό σύστημα (Εμπορική Διαχείριση, Γενική & Αναλυτική Λογιστική, Πάγια, Χρηματοοικονομικά, Αποθήκη, Reports κλπ) το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα της αγοράς.

Με αυτόν τον τρόπο έχετε μια ισχυρή κάθετη λύση χωρίς όμως να χάνετε τα πλεονεκτήματα ενός «Γενικής Χρήσης E.R.P.» συστήματος.

Δελτία Παραλαβής

Παραλαβή με πολλούς τρόπους

Τήρηση Υλικών Συσκευασίας

Μαζικές Εκκαθαρίσεις

Ψυκτικά

Λογιστική παρακολούθηση

Ιχνηλασιμότητα

Παραγωγή

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά 

Δελτία παραλαβής
Ποιοτική ανάλυση
Μεγέθη
Φύρα
Απομείωση
Σκάρτα

Παραλαβή με πολλούς διαφορετικούς τρόπους:
Με ζύγιση ή ανά τεμάχια
Μικτό-απόβαρο,
Παλέτες,
Ειδική φόρμα για εντατική παραλαβή
Σύνδεση με όλες τις γεφυροπλάστιγγες της αγοράς

Τήρηση υλικών συσκευασίας
Υπόλοιπα υλικών ανά πελάτη, παραγωγό, προμηθευτή
Χρέωση Υλικών (εγγυοδοσία ή πώληση)
Υπολογισμός απόβαρων υλικών  (μικτά – καθαρά)
Προτεινόμενα υλικά στην παραλαβή

Μαζικές Εκκαθαρίσεις σε παραγωγούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
Διαφορετικές τιμές ανά ημερολογιακό διάστημα
Εκκαθάριση με κιλά ή τεμάχια (π.χ. Τελάρα)
Κλειστές τιμές σε δελτία
Αυτόματη κράτηση προκαταβολών ανά διαχείριση
Αυτόματη κράτηση εφοδίων και άλλων εξόδων
Μαζική έκδοση Εκκαθαρίσεων και ενημέρωση της καρτέλας του παραγωγού.

Ιχνηλασιμότητα
Πλήρης τήρηση βιβλίου Ιχνηλασιμότητας
Αυτόματος υπολογισμός και καταχώρηση των συσχετίσεων βάση FIFO.
Εκτύπωση στα παραστατικά όλων το στοιχείων ιχνηλασιμότητας
Διαχείριση παρτίδων, Lot, Κωδικοί προϊόντων GR
Πλήρης συμφωνία με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Γεωργίας

Παραγωγή
Λεπτομερής καταγραφή όλων των παραγόμενων προϊόντων και αυτόματη έκδοση ετικετών μέσα από την εφαρμογή (αυτοκόλλητα).
Υπόλοιπα αποθηκών σε επίπεδο παλέτας. (π.χ. πόσες παλέτες ροδάκινα Red Gold έχω στην αποθήκη;)
Αυτόματη εκχώρηση Lot Numbers για κάθε παλέτα.
Το κάθε τελάρο έχει το δικό του μοναδικό ID (το οποίο τυπώνεται στο αυτοκόλλητο) για όλη τη ζωή του συστήματος.
Διαφορετικοί τρόποι έκδοσης ετικετών ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Πλήθος συνοδευτικών εκτυπώσεων
Αυτόματη καταχώρηση παραστατικών πωλήσεων με την απλή σάρωση των barcodes των ετοίμων παλετών.

Ψυκτικά
Δελτία εισαγωγής-εξαγωγής ψυχοσυντηρούμενων εμπορευμάτων
Υπολογισμός ψυκτικών με όποια μέθοδο θέλετε.
Αναλυτική εκτύπωση υπολογισμών ψυκτικών

Λογιστική παρακολούθηση αγροτών – παραγωγών.
Τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας από τον συνεταιρισμό σε όλους τους αγρότες – παραγωγούς, βάση του νέου νόμου.
Αυτόματη μεταφορά των παραστατικών του συνεταιρισμού στο βιβλίο εσόδων-εξόδων του εκάστοτε παραγωγού.