3 χρόνια Overtech. Σας ευχαριστούμε…

Πληροφορική, επικοινωνία και τεχνολογία στο καλύτερο σημείο.

3 χρόνια Overtech. Σας ευχαριστούμε…

3 χρόνια OVERTECH

Eίμαστε περήφανοι για ότι έχουμε καταφέρει με τόσο κόπο και δουλειά.
Ευχαριστούμε για την στήριξή σας στην ανοδική και δημιουργική μας πορεία!

Moυ αρέσει...θέλω να το πω σε όλους!