Ψηφιακή Μέριμνα II- Εγκεκριμένος προμηθευτής η OVERTECH…

Πληροφορική, επικοινωνία και τεχνολογία στο καλύτερο σημείο.

Ψηφιακή Μέριμνα II- Εγκεκριμένος προμηθευτής η OVERTECH…

Η Overtech, επίσημα στον κατάλογο προμηθευτών εξοπλισμού και για το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα II. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://digital-access.gov.gr.

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» αποτελεί συνέχεια του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς εντός του 2021 και επιχορήγησε πάνω από μισό εκατομμύριο μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές με επιταγές αξίας 200€ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop).

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΙΙ ενισχύονται νέες, ειδικές κατηγορίες δικαιούχων, επίσης με επιταγές αξίας 200€ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού. Οι ειδικές κατηγορίες δικαιούχων είναι:

  • Πυλώνας Α: εκπαιδευτικοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Πυλώνας Β: Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη και ανήλικους υπό επιτροπεία που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας και επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2021.

Moυ αρέσει...θέλω να το πω σε όλους!