Ο νέος σας συνεργάτης έγινε ενός έτους!

Πληροφορική, επικοινωνία και τεχνολογία στο καλύτερο σημείο.

Ο νέος σας συνεργάτης έγινε ενός έτους!

Ένας χρόνος OVERTECH.
O νέος σου συνεργάτης με δυναμική παρουσία στον χώρο της πληροφορικής και της επικοινωνίας.

Moυ αρέσει...θέλω να το πω σε όλους!